Onnexi arvot ja periaatteet

Me Onnexilla sitoudumme näihin arvoihin ja periaatteisiin:   
 
LAATU 
Teemme työmme aina ilolla ja ylpeydellä ja sellaisella laadulla, jota myös omaan kotiimme ja elämäämme haluamme. Tavoitteenamme on jatkuvasti ylittää odotuksesi ja palvella aina vähän enemmän. 
MITEN? 
Meillä on motivoituneet tekijät, laaja osaaminen ja elämäkokemus tarjottavanamme. Haluamme oppia jatkuvasti ja kehittää toimintaamme ja palveluitamme. Meillä jokainen asiakkailta saatu palaute koetaan lahjana, jonka avulla voimme uudistua ja kehittyä.  
  
LUOTTAMUS 
Kunnioitamme sitä, että asiakkaiden koti on heidän linnansa ja heidän läheisensä tärkeintä maailmassa heille. Kaikki, mitä kodeissa ja niiden lähipiirissä tehdään, puhutaan ja eletään, on meillä luottamuksellista. Meille jokainen ihminen on arvokas. Tavoitteenamme on olla aina sanojemme mittaisia ja pitää huolta sekä asiakkaistamme että työntekijöistämme. 
MITEN? 
Teemme hartiavoimin töitä ollaksemme ja pysyäksemme asiakkaan luottamuksen arvoisina. Jokainen Onnexilainen sitoutuu juridisesti sitovaan salassapitositoumukseen. Luotamme omiin ihmisiimme ja siihen, että jokainen haluaa ja pyrkii tekemään parhaansa. Haastavissa tilanteissa kuuntelemme kummankin osapuolen näkemykset ja haemme ratkaisua.
 
VAPAUS VALITA  
Uskomme vakaasti ihmisten vapauteen valita. Meillä valinnanvapaus on yksi kolmesta yrityksen perustuskivestä. Haluamme antaa ihmisille täyden vapauden valita omat palvelunsa ja ihmiset, jotka kotiinsa ja läheistensä lähelle päästävät.  
MITEN? 
Meillä asiakkailla on oikeus valita työntekijät ja ajankohdat sekä vaihtaa niitä tarvittaessa. Meillä työntekijät valitsevat, miten ja milloin haluavat työskennellä ja millaisia töitä haluavat tehdä. Jotta sekä asiakkaan että työntekijän vapaus valita saadaan kohtaamaan, tulee työntekijöillä olla ajan tasalla olevat tiedot ja käytettävyys Onnexi-portaalissa.