Onnexilla Jaana sai siivet ”Hyvä ikä on myös hyvä aika asioille”

Kuva: Matti Kontio    Teksti: Sirpa Silmäri
 
-Tässä iässä voin hyvillä mielin todeta, että Onnexilla toimiessaan ei tarvitse juoda Red Bullia saadakseen siivet, naurahtaa lastentarhanopettajan tehtävistä vapaalle siirtynyt hattulalainen Jaana Järvinen, 58.
Hän jatkaa työelämässä nyt omilla ehdoillaan, kulloisenkin elämäntilanteensa ja aikataulunsa mukaan.
-Voin olla työssä välillä kertaluonteisesti tai asiakkaiden toiveiden mukaan, välillä vaikka joka päivä. Saan toimia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.
 
Jaana sai onnexilla siivet
Tällaisen valinnanvapauden on mahdollistanut hämeenlinnalainen Onnexi Oy.
Se on uusi, suomalaisessa työelämässä poikkeuksellinen yritys. Johtoa ja muutamaa ”alaikäistä” lukuun ottamatta kaikki sen työntekijät, miehet ja naiset, ovat eläkeläisiä.
Asiakkaiden tekemien tilausten mukaan he rientävät auttamaan arjen askareissa niin ikäihmisiä kuin lapsiperheitä tai vaikka haaverin tai sairauden johdosta tilapäisesti puolikuntoisia. Lisäkäsien tarpeessa voi olla kyse lasten, kodin tai pihan hoidosta, pienistä remonteista, asiointi- ja ulkoiluavusta tai tietotekniikkapulmien ratkomisesta.
 
Ikä on meriitti
Onnexin perustajan Ulla-Maija Soinisen mukaan ikä on tässä yrityksessä jo lähtökohtaisesti meriitti.
Eläkeläisillä on hallussaan elämänkokemuksensa lisäksi valtava tietotaito. Sen tuhlaaminen olisi sulaa hupsuutta, johon Suomella ei ole varaa.
Soininen arvostaa vastuunkantajia, laaduntekijöitä ja riuskalla otteella töihin käsiksi käyviä itsenäisiä osaajia.
Sellaisia ovat hänen etevät, luotettavat ja hyväntuuliset seniorinsa, jotka ovat jo puolessa vuodessa tulleet tutuiksi kantahämäläisille asiakkaille.
 
Hiljainen tieto jakoon
Myös Jaana Järvinen pitää hiljaisen tiedon jakamista tärkeänä ja eläkeikää siihen mitä mainioimpana aikana.
-Olen saanut 35-vuotisen ammattiurani varrella paljon tietoa kasvatuksesta, oppimisesta, opetustavoista ja ihmissuhteiden hoitamisesta - ylipäätään koko elämästä. Vuorovaikutuksessa olen oppinut myös erilaisista arvoista, asenteista ja normeista. Iän myötä olen ruvennut hyödyntämään näitä oppeja ja toimintatapoja aivan eri tavalla kuin nuorempana, pohtii Järvinen.
 
Mielenkiinto takaa laadun
Kasvatusalan ammattilaisena ja sen uudistajana Järvinen tähdentää kasvun olevan jatkuvaa kehittymistä työssä ja elämässä.
-Kasvun suunnan määrittää oma mielenkiinto ja motivaatio. Ne taas vaikuttavat työn laatuun ja ammattitaitoon. Tämän tietotaidon siirtäminen on ensiarvoisen tärkeää, painottaa Järvinen.
Häntä kiinnostaa yhdessäolo muiden kanssa.
-Haluan tutustua uusiin ihmisiin. Tahdon myös löytää uutta elämänsisältöä, ylläpitää taitojani ja laventaa edelleen osaamistani.
 
Eläkkeelläkin tarpeellinen
Nyt osana vajaan kolmenkymmenen eläkeikäisen aktiivista työtiimiä Järvinen tuntee itsensä yhä tarpeelliseksi ja pystyy asiakkaiden lisäksi tukemaan myös muita onnexilaisia.
-Ryhmän tuki on merkityksellistä meille kaikille. Lisäksi motivoitunut, kannustava, vastuuta antava ja työntekijöihinsä luottava esimies on aarre. Samalla tavalla tärkeä kuin jokaisessa elämänvaiheessa on se tuki, jonka opiskelija saa opettajalta ja työntekijä esimiehiltä sekä työyhteisön muilta jäseniltä.
 
Ihmissuhteilla hyvinvointia
Laakereilleen lepäämään jäämisen sijasta Jaana Järvinen tahtoo ottaa vastaan uusia haasteita.
-On hienoa, että saan olla mukana jakamassa vastuuta ja kehittämässä uudenlaista yritystoimintaa.
-Vaikka ikää karttuu, uskallan väittää, että parhaiten voivat he, jotka pitävät huolta ihmissuhteista, eivätkä käperry kotiin. Olen nyt hyvässä iässä ja aika on hyvä!
 
 
JAANAN MOTTO:
” Innostavalla opettajalla ja kannustavalla esimiehellä on uskomaton voima motivoida. Rakentavasta palautteesta saa valtavasti uutta intoa.
 
(Henkilöfakta)
JAANA JÄRVINEN
-Hattulalainen 58-vuotias lastentarhanopettaja, opettaja esiopetuksessa ja erityisluokanopettajan työpari.
-Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen uudistaja eri kokeiluissa ja opettajien yhteistyön kehittäjä monissa hankkeissa niin valtakunnallisesti kuin Kanta-Hämeessäkin.
-Ollut mukana myös veteraaniyhteistyössä presidentti Sauli Niinistön suojelemassa kiusaamisen vastaisessa kampanjassa, joka palkittiin Isosti yhdessä -palkinnolla. 
-Kolmen lapsen äiti ja yhden lapsenlapsen isoäiti.
-Toimii nyt Onnexi Oy:ssä toimitusjohtajan rinnalla uuden yritystoiminnan kehittäjänä, yhteyshenkilönä Hämeenlinnan mamit -tiimiin ja varamummona asiakkaiden lapsille ja nuorille.
 
ONNEXI OY
Uusi ja uniikki hämeenlinnalaisyritys.
Kaikki työntekijät ovat eläkeläisiä yrityksen johtoa lukuun ottamatta.
Yrityksen peruskiviä ovat ikääntyvien arvostaminen, työn laatu, luotettavuus ja vapaus valita.
Vakiotuntihinnalla osaavan onnexilaisen voi kutsua auttamaan kodin askareissa, pihatöissä, lastenhoidossa, pikkuremontissa, asioinnissa, ulkoilussa, harrastuksissa tai vaikka tietotekniikan pulmissa.
Asiakas pääsee valitsemaan mieleisensä työntekijän helppokäyttöisestä nettipalvelusta, jossa jokaisesta on esillä osaamisprofiili. Asiakaspalvelu auttaa myös numerossa 044 972 3823.
Myös jokainen työntekijä voi itse valita, milloin on käytettävissä ja valmis auttamaan.
Valinnanvapauden lisäksi Onnexi satsaa kokemukseen ja työnjälkeen sekä iloiseen työskentelyyn ja hyvään mieleen. Vaitiololupauksella kunnioitetaan asiakkaan yksityisyyttä.
 
Lue lisää onnexilaisten tarinoita yrityksen Kotipesästä: www.onnexi.fi

Jätä kommentti