Onnexi on myös Hoivaajia!

Onnexilla uusia tuulia: Hoivaajat palvelu. Mistä on kyse?

Marraskuun lopulla 2020 Onnexin riveihin astelin minä, Anne Kolehmainen. Olen koulutukseltani mm. lähihoitaja-Sairaanhoitaja AMK, joka on tehnyt lähemmäs 10 vuoden työuran pääasiallisesti ikäihmisten hoiva- ja hoitotyössä. Valmistun vuoden 2021 alussa myös liiketalouden tradenomiksi. Minun tehtäväni ja roolini Onnexilla on lähteä kehittämään Hoivaajat-palvelua, hyödyntäen niin hoitaja- kuin liikeosaamisen taustaani jolloin palvelun perusydin on tämä: 

Luotettavien, turvallisten ja aidosti sydämellä ikäihmisten hoivaan suhtautuvien hoivaajien tarjoaminen Onnexin asiakkaille. Tavoitteenamme on tarjota ikäihmisten hoivaa ja huolenpitoa kotiin vietävänä palveluna, jolloin yksi ja sama hoivaaja kävisi aina samalla asiakkaalla. Yhdistäen oikean hoivaajan juuri oikeaan paikkaan! Aitoja kohtaamisia, luottamuksen rakentamista sekä laadukasta läsnäoloa juuri jokaisen asiakkaan eri tarpeet huomioiden. 

Hoivaajat-palvelu ei vastaa kotihoitoa lääkevastuineen ja useiden asiakkaiden kasaantumista samoille tekijöille, vaan kyseessä on ns. tukipalvelu. Saada olla ja toimia esimerkiksi kotihoidon rinnalla, tai tarjota kevyempää palvelumuotoa jolloin varsinaisen kotihoidon tarvetta ei vielä ole. Rakentaa luottamus asiakkaan ja "keikkalaisen" välille, jolloin asiakkaan ei tarvitse ihmetellä että kukahan se tällä kertaa tulee ovelle. Eikä keikkalaisen tarvitse laskea kellosta aikaa minuuttiaikataululla jolloin pitäisi siirtyä jo seuraavalle asiakkaalle... 

Jokainen asiakas kohdataan yksilönä, yksilölliset tarpeet huomioiden. Sydämellä sekä aidosta rakkaudesta lajiin! 

Keitä ne tekijät sitten ovat? Millä tavoin tämä palvelu eroaa mistä tahansa muusta Onnexin tarjoamasta keikkatyöstä? 

Onnexin-Hoivaajat palvelun tekijöiden taustalla on aina hoiva- ja hoitoalan koulutus, sekä rautainen kokemus juuri ikäihmisten hoivatyöstä. Se on erityisen tärkeää juuri siksi, että näiden ammattilaisten ymmärrys ja käsitys juuri ikäihmisten parissa tehtävästä työstä tulee selkärangasta. Hoivaajat ymmärtävät esim. eri sairauksien merkityksen ihmisen kohtaamisessa ja mahdollisissa toimintarajoituksissa. He osaavat huomioida asiakkaan lähtökohdat, kuin myös toimia esim. tilanteessa jossa olisi syytä hakea apua tai lisätukea kotiin. Työkokemus takaa myös sen, etteivät tekijät aivan vähästä hätkähdä:

He ymmärtävät myös niiden toimintojen merkityksen jonka "maallikko" saattaisi kokea haasteelliseksi. 

Hoivaajien koulutus- sekä työhistoria ovat myös tärkeitä osatekijöitä Korona-ajan turvallisen sekä laadukkaan palvelun tarjoamisessa: Voit luottaa siihen, että me toimimme vastuullisesti. 

Palvelumuotona Onnexin Hoivaajat on vielä täysin uusi, joten toimintamme on vielä toistaiseksi hyvin rajallista. Me Onnexilla kuitenkin toivomme, että tämä palvelumuoto lähtee vielä elämään omaa elämäänsä yhdistäen sydämelliset hoivaajat juuri oikeiden asiakkaisen kanssa. Ympäri Suomen!

Olen todella innoissani ja sydämellä tässä toiminnassa mukana, ja voin ylpeästi todeta, että olen ilolla Onnexilainen!

Aidosti sydämellä sekä rakkaudesta lajiin,

-Anne K.- 

Jätä kommentti